Sponsors

Een evenment zoals Groentenjumping wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze sponsors.
Het Groentenjumpingteam is hen zeer erkentelijk.

Bedrijven of particulieren die dit jumpingevenement wensen te steunen kunnen in bijgevoegde link de sponsorbrochure downloaden. Via de organisatorenpagina, staat zij ter uwer beschikking.

Deze links zijn de moeite waard om te bekijken:
 
   
   
 
   
     
   
 
     
     
     
     
     
     
     
   


Foto's