09-05-2019

Stal Ceulemans helpt mee aan Belgian Horse Trading; 1e Online veiling voorzien op 17 juni.

In het verleden hebben we met Stal Ceulemans al enkele veilingen ingericht. Eerst met het concept "Feestveiling" (dat waren legendarische avonden), daarna waren er 4 online veilingen in samenwerking met  veilinghuis Troostwijk.

Feit is, dat we ook vaak opdrachten binnen krijgen om paarden en pony's te vinden, maar ook dat het niet altijd gemakkelijk te organiseren is. Er gaat ook heel wat tijd en energie naar onze sport.  Maar, handel blijft belangrijk om de sport op hoog niveau vol te houden. 

We hebben hier lang over nagedacht, en we hebben een samenwerking opgestart met enkele paardenkenners. 
Samen met Erik De Winter, Johan De Moor en Patrik Spits wordt er een nieuw verkoop-platform opgestart. 

Belgian Horse Trading BV gaat een 6x per jaar een on-line veiling willen houden. Er zullen regelmatig ook opdrachten uitgevoerd worden, zonder dat de verkoop via veiling-systeem zal verlopen.  Maar om het concept onder de aandacht te brengen, doen we alvast een 1e on-line veiling met een 15-tal paarden/pony's, die geveild zouden worden op maandag 17 juni. Gezond moeten ze uiteraard allemaal zijn, en ook betrouwbaar en fijn te rijden, graag minstens 5 jaar oud.   Deze keer liefst pony's die minstens 90 cm springen, paarden die 1.10m springen en hoger.  

Als je een paard/pony hebt  dat zou kunnen passen;  stuur je best een mail aan: info@belgianhorsetrading.com.  


Momenteel is de website van www.belgianhorsetrading.com nog in oprichting, maar we mogen alvast deze extra informatie geven. 
Er zijn altijd andere afspraken onderling mogelijk, maar in principe zouden we met Belgian Horse Trading voor het verloop van de online veilingen werken op de volgende manier:

Om de geselecteerde paarden - behalve op de website - ook aan geïnteresseerde kopers te tonen, zouden we een kijkdag houden in week 24.    Voor de veiling wordt  zoveel mogelijk reclame gemaakt, vooral in het buitenland. Goede video's zullen gemaakt worden, de  klinische keuring wordt gefilmd en samen met de RX-en  op de website gezet.   De paarden/pony's worden gevraagd zich op  14 mei te presenteren. Dan moet je jouw idee geven van gewenste verkoopprijs. Als onze 'experts' dat een redelijke prijs vinden, en er van uitgaan dat ze de verkoper hierbij kunnen helpen om voor dat bedrag een koper te kunnen vinden, dan nodigen we uit tot de filmdag waar ook de dierenarts meteen is.  Als er keuringen van dierenartsen zijn, wordt gevraagd om die op voorhand te bezorgen.  Dit kan evt extra kosten vermijden.   Die keuringen worden op voorhand getoond aan de dierenarts, en als hij daar al een probleem ziet, dan is het beter om niet naar de filmdag te komen. Dit kan eventueel extra kosten vermijden.   Van de moment dat je daar met je paard/pony komt, vragen we  500 euro om in te schrijven.  Dit is de prijs, om onze kostprijs te dekken van de veterinaire keuring +  het maken van de video's.  Als zowel de video-opnames als de veterinaire keuring goed verlopen, wordt het contract verder opgesteld.    Daarna mag je niet zelf verkopen tot na het moment van de  veiling. Als op de veiling van  17 juni het gewenste verkoopbedrag niet wordt gehaald, dan heb je recht om je paard in te houden zonder extra kosten. Bij verkoop aan een derde  of inhouding boven dat bedrag is er 10 percent veiling kosten. De koper betaalt 4 percent bij, maar daar zit een  jaar verzekering bij in.    Het is voor ons belangrijk dat we het juiste paard/pony kunnen helpen brengen naar de juiste plaats.  We voelen dat er veel vraag is vanuit Scandinavië, Oost-Europa en Azië.  We zullen proberen op een goede en correcte manier mee te handelen en te bemiddelen.
 

Op de selectiedag van 14 mei, zouden we willen vragen om de privacy van de paarden-eigenaars te willen respecteren.  We zullen zelf ook discretie verzekeren, tot we de effectieve selectie publiek mogen maken, met de nodige publiciteit.   De website met de software om de veilingen te laten uitvoeren,  zou online moeten gaan vanaf 24 mei. De volledige collectie en meer info zal rond 1 juni on-line staan.  

Stal Ceulemans wordt in 1e instantie de plaats waar de selecties en kijkdagen doorgaan.
Er zulen ook enkele paarden/pony's van onze eigen stal geveild worden, maar we kunnen hierbij ook breder gaan. Bij deze.. 

Wanneer we een volgende veiling doen, met een andere klemtoon: bvb Youngsters, manegepaarden, fokmerries,... zullen we dit telkens goed op voorhand mee geven.  Maar volg ondertussen alvast  Belgian Horse Trading op Facebook, Twitter, Instagram...   Alvast veel dank aan iedereen die in het concept gelooft, en het nu al mee ondersteunt. Dit wordt bijzonder geapprecieerd !